Zimné záhrady

3D vizualizácia: zrozumiteľný pohľad do budúceho priestoru

V súčasnej dobe, keď technologický pokrok neustále transformuje profesionálny svet architektúry, je zjavné, že 3D vizualizácia predstavuje kľúčový element moderného architektonického procesu. V tomto kontexte by sme chceli zdôrazniť, že spoločnosť Wood Garden nadväzuje na tento technologický trend a ponúka 3D vizualizácie pre všetky projekty s cieľom lepšieho predstavenia konečného výsledku.

Wood Garden, s cieľom podporiť predstavivosť klientov, ponúka 2D nákresy a 3D vizualizácie na všetky projekty pergol, zimných záhrad, tieniacej techniky a drevených terás a fasádnych obkladov. Táto iniciatíva je zameraná na vytvorenie zrozumiteľného obrazu budúceho priestoru, čím výrazne prispieva k presnému plánovaniu a efektívnej komunikácii medzi realizátormi a klientmi.

Vizualizácia ZADARMO

Výraznou novinkou je poskytovanie bezplatných 3D vizualizácií pre projekty nad 10 tisíc EUR. S touto ponukou vyjadrujeme presvedčenie, že investície tohto rozsahu si zaslúžia nielen technickú pozornosť, ale aj vizuálnu reprezentáciu výsledku. Bezplatné vytváranie 3D vizualizácií pre tieto projekty je prejavom záväzku spoločnosti WoodGarden k maximálnej spokojnosti svojich klientov. Plány a náčrty nehrajú len úlohu v komunikácii s klientmi, ale predovšetkým slúžia ako pokyny a smernice pre tých, ktorí budú tieto predstavy realizovať.
3D vizualizácia pergoly

Čo je nevyhnutné pre vytvorenie 3D vizualizácie?

Rozmery súčasného stavu projektu alebo projektová dokumentácia

Tieto údaje sú dôležité pre vytvorenie čo najpresnejšej vizualizácie, ktorá zrkadlí reálny stav po dokončení. Osobitný dôraz sa kladie na presnosť rozmerov, čo je nevyhnutné najmä pri členitých stavbách. V prípade, že nemáte k dispozícii tieto rozmery, poskytneme presné zameranie.

Vaša predstava o plánovanom budúcom stave

Sem patria všetky informácie týkajúce sa vašich predstáv o využití priestoru, farebných kombináciách a ďalších dôležitých aspektoch. Obchodný zástupca vám v tomto procese pomôže s formulovaním relevantných otázok a získaním potrebných informácií pre začiatok tvorby. Spoločne vyberiete najvhodnejšie produkty pre vašu budúcu stavbu.

Dôvera v odborníka

Tento faktor je kľúčový pri tvorbe návrhov celkového riešenia. Odporúčame zamerať sa na fotografie predchádzajúcich realizácii, aby ste si vytvorili predstavu o skúsenostiach a o osobitom štýle realizátora. Dôvera v technické skúsenosti hrajú kľúčovú úlohu pri uľahčovaní spolupráce a poskytujú priestor na usmerňovanie klienta správnym smerom. Naším primárnym cieľom je nájsť optimálny priestor, kde sa stretávajú vizuálna kvalita, rozpočet a technické riešenie.

2D nákres a 3D vizualizácia

Kľúčové podklady pre ohlásenie drobnej stavby na obecnom úrade, stavebného povolenia alebo schválenie na domovej schôdzi.

V prípade ohlásenia drobnej stavby alebo žiadosti o riadne stavebné povolenie sú 2D nákresy a 3D vizualizácia neoceniteľnými nástrojmi poskytujúcimi detailné informácie o plánovanej konštrukcii. Tieto podklady nie len umožňujú príslušné obecné úrady a stavebné úrady efektívne posúdiť a schváliť projekt, ale aj spolupracovať s realizátormi na zdokonalení a optimalizácii návrhu. Okrem toho má 3D vizualizácia jedinečnú výhodu v komunikácii s komunitou vlastníkov bytov. V prípade bytových domov, kde vizuálna identita architektonického diela môže byť kľúčovým faktorom, môže 3D vizualizácia poslúžiť ako efektívny nástroj pre prezentáciu plánovanej stavby vlastníkom bytov. Týmto spôsobom je možné jasne komunikovať a získať podporu od spoločenstva vlastníkov, čím sa zvyšuje akceptácia a úspech projektu.

Postup podania ohlášky drobnej stavby

Všetky potrebné informácie ako podať ohlásenie drobnej stavby nájdete na našom webe, vrátane dokumentov na stiahnutie.

3D vizualizácia obsahuje modelovanie stavby podľa zhotovenej fotografie na obhliadke a proporčné umiestnenie produktu v dohodnutej špecifikácii a farebnosti. V cene vizualizácie je zahrnutá jedna úprava vizuálu. Ďalšie úpravy vizuálu sú spoplatnené hodinovou sadzbou 10,00 EUR bez DPH.

Realistická fotovizualizácia

NADŠTANDARD

V dnešnom svete, kde jedna vizuálna prezentácia dokáže nahradiť tisíce slov, vstupuje 3D fotovizualizácia na scénu s nadštandardným prístupom. Tento trojrozmerný obraz je prakticky schematickým znázornením toho, ako by mohla vyzerať vaša budúca terasa, zimná záhrada alebo pergola. Dizajnér Wood Garden vytvára mnoho skíc a nákresov, následne vyberá tie najlepšie, vytvára 3D render a predkladá ho klientovi, ponúkajúc realistický pohľad na ich budúce projekty. S využitím rôznych grafických programov a filtrov sa stará o detailnú úpravu požadovaných obrázkov, vytvára tak autentickú animáciu priestoru.

Zákazníci, ktorým je predstavená táto nadštandardná vizualizácia od Wood Garden, získavajú dojem, že sa nachádzajú v priestore svojho budúceho domova, či už v obývacej izbe alebo v zimnej záhrade. Spoločnosť Wood Garden si zakladá na tom, že jej 3D fotovizualizácie sú schopné uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky klientov, prinášajúc do ich projektov výnimočnú mieru realizmu a detailnosti. Cenovú ponuku realistickej fotovizualizácie  pripravíme v prípade seriózného záujmu po osobnej konzultácii.

Vstúpte do sveta inovácií a presných vizualizácií so spoľahlivým partnerom pre vaše stavebné projekty.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*