Služba: Inštalácia
Pozitívne: Hodnota, Kvalita, Presnosť,  Profesionalita